C! Krzysztof Frąszczak

Wiceprezes ds. zewnętrznych