Rekrutacja na projekt “Teatralnie zainspirowani”

Zainteresowanych prosimy o wysłanie maila (na poczta@scytia.org) z imieniem i nazwiskiem oraz krótkim uzasadnieniem dlaczego chcą włączyć się projekt.
Opcjonalnie prosimy o kontakt pod numer: 698380631.

Projekt “Teatralnie Zainspirowani” jest programem edukacji kulturalnej,obejmującym elementy poznania kultury i jej interpretacji. Zakłada stworzenie programu edukacji teatralnej dla 20 osób w wieku 20-­30 lat, studiujących lub pracujących na terenie województwa lubelskiego. Stwarza okazję współuczestnictwa w kulturze oraz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Cały program składa się z części teoretycznej i praktycznej, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu tworzenia i odbierania teatru (ruch sceniczny, wizualna charakteryzacja postaci, interpretacja i aktorska analiza tekstu) i muzyki (dykcja i emisja głosu, wrażliwość na dźwięk).  W ramach projektu odbędzie się:

  • cykle spotkań warsztatowych – teatralnych oraz muzycznych;
  • wyjścia do teatru;
  • wystawienie spektaklu teatralnego podczas uroczystej gali;
  • publikacja nagranie video spektaklu finałowego.

Nabór trwa od 2017-10-15 do 2017-10-20.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *