O Korporacji

Polska Akademicka Korporacja Astrea Lublinensis to organizacja studencka wywodząca się z mającego bogatą, przedwojenną historię ruchu korporacyjnego. W swojej działalności stawiamy na aktywny rozwój naszych członków, łącząc pracę naukową z prężną aktywnością na polu społecznym.

Korporanci kładą szczególny nacisk na idee takie jak honor i patriotyzm, przy czym należy zaznaczyć, że Korporacja jak wszystkie inne, jest apolityczna. O szczególnym charakterze organizacji decyduje niepowtarzalna atmosfera koleżeństwa i przyjaźni, podkreślona przez tradycyjną korporacyjną obrzędowość i elementy zewnętrzne jak na przykład ubiór.

Obecnie aktywność Korporacji skupia się na spotkaniach naukowych (w których biorą udział poważane osobistości z kręgów akademickich, publicznych, kościelnych i wielu innych) oraz towarzyskich, akcjach społecznych i charytatywnych, bogatych kontaktach z innymi polskimi Korporacjami, a także planowanych treningach szermierki akademickiej.

Władze K!

Ilu nas jest?

Filistrzy honoris causa - 2
Filistrzy zwyczajni - 0
Comilitoni - 15
Smyki - 2