Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis w roku akademickim 2014/2015

Działalność zewnętrzna:

25 X 2014- Komersz Założycielski- symboliczny początek działalności organizacji, poprzedzony Mszą Świętą w intencji Korporacji. Na uroczystość, zorganizowaną w sali stowarzyszenia Wspólnota Polska przybyli licznie przedstawiciele  korporacji akademickich z Warszawy, Poznania, Torunia. Podczas komerszu obecny był sztandar Korporacji Astrea, na który obecni założyciele złożyli ślubowanie. Na członka honorowego- Filistra honoris causa został powołany dr hab. Maciej Jońca- kurator Korporacji z ramienia KUL; 28 X 2014- członkowie Prezydium naszej Korporacji- Com! Michał Dworski i Com! Bartosz Czajka mieli przyjemność gościć w telewizji internetowej portalu niezaleznylublin.pl; 1-2 XI 2014- członkowie Korporacji wzięli udział w kweście na ekshumację i identyfikację Żołnierzy Wyklętych organizowaną przez Fundację Niezłomni. Jednocześnie korporanci odwiedzili groby niektórych przedwojennych członków Korporacji Astrea; 8 XI 2014- delegacja Korporacji wzięła udział w uroczystościach 20-lecia reaktywacji Korporacji Aquilonia w Warszawie;  XI 2014- wykład dla studentów Krajoznawstwa i Turystyki KUL poświęcony historii i istocie szermierki akademickiej; 11 XI 2014- korporanci asystowali JM Ks. Prof. Antoniemu Dębińskiemu w składaniu kwiatów podczas uroczystości Święta Niepodległości; 22 XI 2014- liczna delegacja naszej Korporacji wzięła udział w obchodach 88. rocznicy założenia Korporacji Hermesia w Poznaniu; 6 XII 2014- delegacja Astrei Lublinensis wzięła udział w komerszu założycielskim Korporacji Akropolia Cracoviensis w Krakowie; 10 XII 2014- Astrejczycy zostali zaproszeni przez JM Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Antoniego Dębińskiego na „Śniadanie z Rektorem”; 21 XII 2014- Członkowie Korporacji obchodząc tradycyjny „Wieczór Choinki” udali się do ubogiej, wielodzietnej rodziny aby obdarować ją zapasem żywności, słodyczy, prezentów i drzewkiem na Święta Bożego Narodzenia; 23 XII 2014- oddaliśmy cześć zamordowanym tego dnia w 1939 roku przedstawicielach lubelskiej inteligencji, wśród których znajdował się Filister honoris causa K! Astrea Bolesław Sekutowicz oraz profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 24 I 2015- delegacja Korporacji wzięła udział w balu Fundacji Skarbowości w Bydgoszczy. Tego samego dnia delegat K! uczestniczył w komerszu Korporacji Akademickiej Respublica w Warszawie; 1 III 2015- udział w kweście na ekshumacje i identyfikacje Żołnierzy Wyklętych (Fundacja Niezłomni); 5 III 2015- w lubelskim dodatku do „Gościa Niedzielnego” ukazał się obszerny artykuł o działalności Korporacji autorstwa Pani Justyny Jarosińskiej; 14 III 2015- delegacja Astrei Lublinensis wzięła udział w komerszu 100-lecia Korporacji Aquilonia w Warszawie; 20 III 2015- Korporacja, przy 100% frekwencji, wzięła udział w przygotowaniu Dnia Otwartego na KUL. Astrejczycy zorganizowali krótki kurs szermierki akademickiej (przy współudziale Korporacji Sarmatia z Warszawy); 26 III 2015- delegacja Korporacji na czele z Prezydium wzięła udział w pogrzebie Józefa Franczaka ps. „Laluś”- ostatniego Żołnierza Niezłomnego, poległego z bronią w ręku  w 1963 roku. Korporanci złożyli także kwiaty i zapalili znicz na grobie bohatera; 11 IV 2015- delegacja Korporacji wzięła udział w uroczystościach rocznicowych Korporacji Chrobria w Poznaniu; 13 IV 2015- Astrejczycy z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oddali hołd pomordowanym członkom K! Astrea i wszystkim ofiarom zapalając znicze na kwaterze katyńskiej na cmentarzu wojskowym; 16 IV 2015- Korporacja zorganizowała wykład Filistra dr Rafała Sierchuły (IPN Poznań, Korporacja Hermesia) poświęcony postaci Lecha Karola Neymana, korporanta, działacza narodowego, żołnierza Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych, intelektualisty, zamordowanego w 1948 r. przez komunistycznych zbrodniarzy. Wykład zgromadził bardzo duże grono słuchaczy; 3 V 2015- Korporacja wzięła udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, w oficjalnej delegacji składając kwiaty pod pomnikiem Konstytucji na Placu Litewskim; 9 V 2015- Korporacja wzięła udział w obchodach rocznicowych Korporacji Sarmatia w Warszawie oraz przekazaniu tej Korporacji tradycji i sztandaru Batalionu Golski, biorącego udział w Powstaniu Warszawskim; 17 V 2015- odbył się współorganizowany przez Korporację Marsz Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Poprzedzone Mszą Świętą wydarzenie przyciągnęło rekordowo dużą liczbę osób; 22 V 2015- Tego dnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Korporacjom Akademickim działającym na KUL w latach 1922-1939. Otwarcia dokonał JM Ks. Prof. Antoni Dębiński. Wystawie towarzyszyła konferencja naukowa poświęcona polskim korporacjom akademickim, na której głos zabrali przedstawiciele środowiska korporacyjnego z kilku ośrodków w Polsce; 4 VI 2015- Korporanci uczestniczyli w procesji Bożego Ciała w Jakubowicach Konińskich, pełniąc wartę honorową przy Najświętszym Sakramencie; Pisząc o działalności zewnętrznej wspomnieć należy o szerokiej akcji promocyjnej, prowadzonej poprzez profil Korporacji w serwisie Facebook, wydanie ulotek i folderów, obecność w mediach tradycyjnych i elektronicznych.    

Działalność wewnętrzna:

Działalność wewnętrzna Korporacji oparta jest na spotkaniach referatowo-dyskusyjnych bądź rozrywkowych (jak choćby knajpy piwne) odbywających się regularnie, bez wyjątku, raz w tygodniu. Do tematów poruszanych na spotkaniach należały m.in.:
 • Konflikt na Ukrainie w świetle mediów ukraińskich i rosyjskich: s! A. Lewkowicz;
 • Systemy   i sporty walki: s! M. Zarosiński;
 • Wspomnienia z lat studiów na KUL: Pan Szczepan Warmijak. Wykład odbył się podczas knajpy urządzonej w siedzibie Fundacji Skarbowości w Bydgoszczy;
 • Krzyż w budynkach instytucji publicznych w Polsce: Pan Kacper Chołody, doktorant  Katedry Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 • Rocznica wprowadzenia stanu wojennego: film dokumentalny "Towarzysz Generał idzie na wojnę", wprowadzenie do tematyki : Com! B. Czajka;
 • Męska elegancja: dr A. Adamczuk, kierownik oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki KUL;
 • Potyczka na łąkach północnych 22 lipca 1944- stan badań: s! A. Durys;
 • Ukraina-polityka-Polonia-Zachód: s! A. Lewkowicz;
 • Masoneria: s!s! A. Durys i K. Frąszczak.
Oprócz wymienionych zagadnień na spotkaniach omawiana była bieżąca działalność, podejmowane były różnorakie dyskusje dotyczące sytuacji politycznej etc. Ponadto Korporacja przygotowała dla członków:
 • Kurs pierwszej pomocy, przeprowadzony przez ratownika medycznego s! Mateusza Zarosińskiego
 • Grę w paintball
 • Spotkania na grach planszowych
Etc., etc…. Wśród inicjatyw rozrywkowych i towarzyskich warto wymienić:
 • „Rybkę” przed Świętami Bożego Narodzenia i „Jajeczko Wielkanocne”
 • Knajpy piwne: 14 I 2014 i 16 VI 2015 na których odbyło się uroczyste pasowanie na smyków kandydatów do Korporacji.
 • Knajpy piwne „otwarte” dla studentów zainteresowanych korporacją, często połączone z konkursami i referatami.
Nie sposób pominąć funkcjonowania najwyższych władz Korporacji. Konwent Korporacji zebrał się w minionym roku akademickim 12 razy. Oprócz Konwentów zwyczajnych, comiesięcznych, odbyły się także Konwenty nadzwyczajne. W ogólnym zarysie Konwent pracował nad:
 • Uchwałami regulującymi bieżącą działalność Korporacji i jej funkcjonowanie;
 • Regulacjami dotyczącymi funkcjonowania poszczególnych członków Prezydium i urzędników.
 • Omawianiem planowanych inicjatyw i podsumowywaniem minionych.
 • Rozpatrywaniem podań kandydatów do Korporacji i ewentualnym przyjęciem tychże.