Sprawozdanie z działalności Polskiej Akademickiej Korporacji Astrea Lublinensis w roku akademickim 2015/2016

1X 2015 - delegacja Korporacji wzięła oficjalny udział we mszy świętej rozpoczynającej rok akademicki 2015/16 2 X 2015 - odbyła się wewnętrzna inauguracja roku akademickiego w naszej Korporacji poprzez tradycyjną knajpę piwną 7 X 2015 - odbyło się wewnętrzne spotkanie kwaterowe, podczas którego Comiliton Michał Dworski podzielił się swoimi refleksjami z podróży do Stanów Zjednoczonych. 14 X 2015 - obyło się spotkanie otwarte dla gości spoza naszej Korporacji. Wydarzeniu temu towarzyszył wykład Oldermana Comilitona Bartosza Czajki na temat genezy ruchu korporacyjnego. 17 X 2015 - delegacja Korporacji wzięła udział w Komerszu Polskim oraz Kongresie Polskich Korporacji Akademickich, który miał miejsce w Sali senackiej Politechniki Warszawskiej. Podczas jednego z paneli dotyczącego promocji ruchu korporacyjnego  Comiliton Michał Dworski brał udział w dyskusji z przedstawicielami innych Korporacji. 18 X 2015 - Korporacja wzięła udział w oficjalnych obchodach inauguracji roku akademickiego 2015/2016 pełniąc funkcje honorowe. 21 X 2015 - odbyło się wewnętrzne spotkanie kwaterowe z dr Arturem Mamcarzem-Plisieckim, który podzielił się z Korporantami swoimi refleksjami na temat cywilizacji łacińskiej. 24 X 2015 - w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbył się rocznicowy Komersz Korporacji Akademickiej Astrea Lublinensis, który zgromadził przedstawicieli różnych Konwentów z całego kraju jak i poszczególnych nauczycieli akademickich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 28 X 2015 - odbył się wykład smyka Adriana Durysa pod nazwą „Liturgia Ecclesiae” 30 X, 1 XI oraz 2 XI 2015 - odbyła się wielopłaszczyznowa akcja dotycząca odnajdywania oraz uporządkowania grobów lubelskich korporantów akademickich. Celem tej inicjatywy było objęcie opieką zapomniane nagrobki przedstawicieli poszczególnych lubelskich korporacji oraz próba dotarcia do rodzin zmarłych korporantów. Wydarzenie związane było z odwiedzeniem cmentarzy w Lublinie: przy ul. Lipowej oraz na Majdanku oraz w Ołtarzewie, gdzie spoczywa śp. Fil! ks. prof. Antoni Słomkowski. 4 XI 2015 - odbyło się zewnętrzne spotkanie z red. Piotrem Zychowiczem dotyczące najnowszej publikacji autora pod nazwą „Pakt Piłsudski-Lenin”, które zgromadziło duże audytorium w jednej z aul Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 7 XI 2015 - odbyła się oficjalna przeprowadzka na nową kwaterę Korporacji, która od tego dnia mieści się przy ul. Rynek 18. Następie odbyło się nieoficjalne otwarcie kwatery w postaci małej biesiady, na której gościł nasz Filister. 11 XI 2015 - delegacja naszej Korporacji składała kwiaty w imieniu naszej Alma Mater na Placu Litewskim podczas oficjalnych obchodów Święta Niepodległości. 11 XI 2015 - odbyło się spotkanie kwaterowe poświęcone rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku 14 XI 2015 - delegacja naszej Korporacji wzięła udział w Komerszu warszawskiej Korporacji Aquilonia 16 XI 2015 - korporanci wzięli udział w ogólnouniwersyteckiej inicjatywie związanej ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego – pierwszego rektora KUL. Wydarzenie odbyło się w murach naszej Wszechnicy. 18 XI 2015 - delegacja Korporacji złożyła wniosek o rejestrację naszej organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W marcu 2016 roku Korporacja została wpisana do rejestru stowarzyszeń. 19 XI 2015 - odbyła się pierwszy raz specjalna wieczornica niepodległościowa związana z śpiewem patriotycznych pieśni 21 XI 2015 - obył się Komersz zaprzyjaźnionej Korporacji Hermesia. Do Poznania udała się delegacja naszej organizacji. 23 XI 2015 - odbyło się spotkanie z p. Jerzym Błazińskim – synem Astrejczyka Fil! Mieczysława Błazińskiego. Wydarzenie to było pokłosiem listopadowej akcji na lubelskich cmentarzach. Warto podkreślić, że p. Jerzy przekazał naszej Korporacji oryginalne zdjęcia i materiały archiwalne dotyczące swojego ojca za co byliśmy niezwykle wdzięczni. 24 XI 2015 - odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji GFPS-Polska, które dotyczyło współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. 25 XI 2015 - odbyło się spotkanie z p. Józefem Halliopem, który jest bratankiem śp. Fil! Tadeusza Halliopa z Korporacji Akademickiej Korabja. 26 XI 2015 - odbył się na naszej kwaterze trening szermierki akademickiej z Fil! Pawłem Potockim z warszawskiej Korporacji Sarmatia 2-3 XI 2015 - odbyły się pierwsze wewnętrzne treningi szermierki akademickiej 2 XII 2015 - Astrejczycy uczestniczyli w otwartym wykładzie naszego Fil! prof. Macieja Jońcy, który przybliżał zgromadzonym sylwetkę prof. Leona Pinińskiego. Spotkanie organizowało Polskie Towarzystwo Filologiczne. 3 XII 2015 - na kwaterze odbyła się debata oksfordzka poprzedzona wspólnym oglądaniem filmu dokumentalnego o Żołnierzach Wyklętych. 5 XII 2015 - odbył się Komersz Korporacji Akropolia Cracoviensis, na którym uczestniczyli Astrejczycy. 8 XII 2015 - była kolejna rocznica założenia naszej uczelni. W związku z tym Korporanci wzięli udział w oficjalnych obchodach tego święta poprzez pełnienie warty w kościele podczas uroczystej mszy świętej oraz przy pomniku na dziedzińcu uniwersytetu. 8 XII 2015 - Astrejczycy dwukrotnie zbierali podpisy pod wnioskiem o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego na Placu Litewskim. 10 XII 2015 - odbyło się spotkanie wewnętrzne z ks. Mariuszem Drygierem dotyczące Tradycji Katolickiej. 11 XII 2015 - ukazał się wywiad w Gościu Niedzielnym z Prorektorem ds. studenckich prof. Krzysztofem Nareckim, w którym wspominał o naszej Korporacji, jako patriotycznym zrzeszeniu studentów działającym w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 11 XII 2015 - odbyła się historyczna knajpa piwna. Pierwszy raz od 1939 roku na wspólnym urządzeniu korporacyjnym spotkały się K! Astrea oraz K! Concordia. Spotkanie było okazją do pogłębienia wzajemnych relacji  wraz z nakreśleniem wstępnych wspólnych planów na przyszłość. 12 XII 2015 - przedstawiciele naszej Korporacji mieli okazję uczestniczyć w treningu szermierki akademickiej na kwaterze warszawskiej Korporacji Sarmatia. Trening odbywał się pod czujnym okiem Fil! Pawła Potockiego. 14 XII 2015 - dwóch Astrejczyków otrzymało Medale im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki za działalność na rzecz społeczności akademickiej. 16 XII 2015 - delegacja naszej Korporacji uczestniczyła w oficjalnym spotkaniu z JM ks. Rektorem Antonim Dębińskim w ramach cyklu „Śniadanie z Rektorem”.
17 XII 2015 - odbyła się wigilia na kwaterze naszej Korporacji. 18 XII 2015 - odbył się tradycyjny „Wieczór Choinek”, w ramach którego Astrejczycy obdarowali prezentami jedną ubogą rodzinę z Lublina. 19 XII 2015 - odbyło się wspólne korporacyjne wyjście do kina 21 XII 2015 - delegat naszej Korporacji towarzyszył JM ks. Rektorowi Antoniemu Dębińskiemu przy okazji składania podpisów (wniosek o budowę pomnika ks. Idziego Radziszewskiego)  w lubelskim Ratuszu. 21 XII 2015 - odbyła się wigilia Legii Akademickiej KUL na kwaterze naszej Korporacji, w której również uczestniczyli Astrejczycy. 26 XII 2015 - w liście pasterskim JE ks. Rektora Antoniego Dębińskiego znalazło się miejsce dla naszej Korporacji przez co wieść o Astrei Lublinensis obiegła całą Polskę   Styczeń 2015 roku związany był z rozpoczęciem kampanii na rzecz zbiórki 1 % podatku na cele statutowe naszej Korporacji 7 I 2016 - odbył się wykład smyka Mateusza Wesołowskiego dotyczący Hiszpanii gen. Francisco Franco 14 I 2016 - odbyła się druga część wykładu Mateusza Wesołowskiego 16 I 2016 - odbyło się oficjalne otwarcie naszej kwatery przy ul. Rynek 18. Podczas uroczystości gościliśmy m.in. JM ks. Rektora Antoniego Dębińskiego, delegatów różnych Korporacji z całego kraju, przedstawicieli kadry akademickiej oraz reprezentantów zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych z Lublina 14 II 2016 - odbyła się msza św. za duszę śp. ks. prof. Wincentego Granata, podczas której nasza Korporacja pełniła funkcje honorowe. Po eucharystii otwarto wystawę poświęconą życiu byłego Rektora KUL. 18 II 2016 - odbył się wykład smyka Norberta Kowalczyka dotyczący kampanii wrześniowej z 1939 roku. 26 II 2016 - Astrejczycy wystawili swoje stanowisko podczas Dni Otwartych KUL dla studiów drugiego stopnia. 27 lI 2016 - delegacja naszej Korporacji uczestniczyła w Walnym Zebraniu Wojewódzkich Struktur Młodzieży Wszechpolskiej. 1 III 2016 - nasza korporacja współorganizowała lubelski Marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych. 1 III 2016 - Astrejczycy włączyli się w ogólnopolską zbiórkę publiczną na rzecz promocji Żołnierzy Wyklętych organizowaną przez Fundację Kazimierza Wielkiego
2 III 2016 - odbyło się spotkanie integracyjne na kręgielni organizowane przez Koło Smykowskie 3 III 2016 - na kwaterze naszej Korporacji nakręcony został materiał filmowy dla programu „Nauka” w TVP Lublin 4 III 2016 - Stowarzyszenie GFPS- Polska organizowało na kwaterze naszej Korporacji „Dni Miast”. Podczas spotkania Astrejczycy mieli możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami niemieckiego ruchu korporacyjnego 7 III 2016 - Astrejczycy zaprezentowali swoją działalność podczas wykładu dla pierwszego roku prawa KUL. 7 III 2016 - rozpoczął się korporacyjny kurs tańca
8 III 2016 - czterech smyków otrzymało barwy comilitońskie
10 III 2016 - odbyły się warsztaty z kaligrafii prowadzone przez dra Arkadiusza Adamczuka. 12 III 2016 - odbył się Komersz Wewnętrzny naszej Korporacji, na którym zjawili się przedstawiciele zaprzyjaźnionych Korporacji z Warszawy, Poznania i Krakowa. Podczas tej uroczystości tytuł Filistra Honoris Causa otrzymał dr Arkadiusz Adamczuk. 16 III 2016 - w murach naszej Alma Mater odbyło się spotkanie z Com! Michałem Dworskim oraz red. Stefanem Sękowskim dotyczące książki „Leć KoLibrze leć!”
1-2 IV 2016 - Astrejczycy udali się do Poznania by uczestniczyć w fidułce Korporacji Hermesia oraz Komerszu Korporacji Chrobria 7 IV 2016 - odbyło się tradycyjne „jajeczko”, czyli spotkanie wielkanocne na kwaterze naszej Korporacji. 14 IV 2016 - odbyło się wewnętrzne spotkanie z prof. Ivanem Biliarskim z Uniwersytetu w Warnie, który opowiadał o historii Bułgarii. Również w tym dniu korporanci oddali hołd Astrejczykom zamordowanym w Katyniu w 1940 roku. W związku z tym wydarzeniem powstała specjalna tablica informacyjna. 19 IV 2016 - Prorektor ds. studenckich prof. Krzysztof Narecki przydzielił naszej Korporacji znaczne środki finansowe na zakup sprzętu do szermierki akademickiej
21 IV 2016 - odbyła się knajpa piwna z Korporacją Concordia
23 IV 2016 - Astrejczycy uczestniczyli w komerszu Korporacji Hermesia 24 IV 2016 - delegacja Korporacji wzięła udział w pogrzebie mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” na warszawskich Powązkach 27 IV 2016 - Astrejczycy wystawili swoje stanowisko podczas Dni Otwartych KUL, gdzie prezentowano działalność organizacji poprzez m.in. pokazy szermierki akademickiej.
28 IV 2016 - odbył się wykład wewnętrzny Fil! Arkadiusza Adamczuka dotyczący Pielgrzymki do Stantiago de Compostella. 29 IV 2016 - delegacja naszej Korporacji wzięła udział w spotkaniu z wojewodą lubelskim prof. Przemysławem Czarnkiem. Podczas tego wydarzenia udało się ustalić ramy współpracy pomiędzy Panem Wojewodą a AstreąLublinensis.
3 V 2016 - delegacja naszej Korporacji składała kwiaty na Placu Litewskim w związku z uroczystością rocznicową dotyczącą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
3 V 2016 - odbyło się spotkanie integracyjne a mianowicie pierwszy w tym roku akademickim korporacyjny grill 5 V 2016 - odbyło się wewnętrzne spotkanie z wojewodą lubelskim prof. Przemysławem Czarnkiem, który opowiadał zgromadzonym korporantom i gościom o bezpieczeństwie prawnym. Ponadto podczas spotkania dyskutowaliśmy o płaszczyznach współpracy pomiędzy Panem Wojewodą a naszą Korporacją. 7 V 2016 - przedstawiciele naszej Korporacji udzieli wywiadu w Radiu Lublin w związku z nadchodzącym Marszem Rotmistrza Witolda Pileckiego. 8 V 2016 - odbył się Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego, który już trzeci raz z rzędu był organizowany przez naszą Korporację. Wydarzenie cieszyło się rekordową frekwencją.
10 V 2016 - odbyło się korporacyjne wyjście na strzelnice w Wąwolnicy 12 V 2016 - odbyło się wewnętrzne spotkanie z sędzią Jackiem Chacińskim, który przybliżył korporantom specyfikę pracy sędziowskiej. Nie zabrakło również wspomnień naszego gościa z okresu swoich studiów, gdzie był zaangażowany na wielu polach działalności społecznej. 14 V 2016 - delegacja naszej Korporacji wzięła udział w obchodach 30-lecia Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „VadeMecum” 14 V 2016 - delegacja AstreiLubelinenis wzięła udział w Komerszu Korporacji Sarmatia w Warszawie. 19 V 2016 - odbyło się wewnętrzne spotkanie z o. Karolem Adamczewskim dotyczące zakonu franciszkanów 21 V 2016 - odbyła się Pielgrzymka Polskich Korporacji Akademickich na Jasną Górę, która była współorganizowana przez naszą Korporację. Wydarzenie to nawiązywało bezpośrednio do Pielgrzymki Młodzieży Akademickiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego 26 V 2016 - Astrejczycy asystowali JE Arcybiskupowi Stanisławowi Budzikowi podczas Procesji z okazji święta Bożego Ciała 2 VI 2016 - Astrejczycy uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pod nazwą „Damy i Huzary” w wykonaniu Laboratorium Teatralnego im. H. Modrzewskiej. 3 VI 2016 - Astrejczycy wzięli udział w uroczytości święta patronalnego KUL poprzez pełnienie warty honorowej podczas Mszy Świętej w Kościele Akademickim.
22 VI 2016 – udział w wykładzie Fil! Prof. Macieja Jońcy  poświęconego wybitnym romanistom- członkom korporacji akademickich w ramach ogólnopolskiego spotkania romanistów przy Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 8 VII 2016 - udział i wystawienie warty honorowej przed budynkiem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z oficjalnym odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci płk Ryszarda Kuklińskiego i jego rodziny. Opiekę nad tablicą Pan Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek przekazał oficjalnym aktem naszej Korporacji. 12 VIII 2016 - wykład dla grupy Polaków ze wschodu, przebywających w Ojczyźnie pod opieką Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wykład odbył w ramach spotkania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i poświęcony był historii i współczesności polskich korporacji akademickich, szczególnie związanych z kresami i dziejami Polaków na Wschodzie. 28 VIII 2016 - udział delegacji Korporacji w pogrzebie Danuty Siedzikówny ps. "Inka" i ppor. Feliksa Selmanowicza ps. "Zagończyk" w Gdańsku. 27 IX 2016 – wizyta delegata Korporacji we Lwowie, odwiedziny miejsc pamięci i złożenie zniczy w imieniu Korporacji na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Obrońców Lwowa.